قوانین و شرایط

  • محتوا تبلیغات توسط خدمات گیرندگان تنظیم می شود و ایماندکس هیچگونه مسئولیتی در مورد محتوا و خدمات ارائه شده توسط دیگران را ندارد و فقط این وب سایت به عنوان یک وب سایت معرفی خدمات دیگران کاربرد دارد.
  • ایماندکس مطیع قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد .
  • هر گونه سوء استفاده و جعل نام ایماندکس خلاف قانون بوده و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت .